top of page

SonoQueen HIFU

SonoQueen HIFU Treatment 

聚焦超聲波
肌齡逆轉療程

HIFU 利用超聲波聚焦,直達皮膚底層(4.5mm) 肌腱膜或真皮層 (3mm) 超聲波熱能扭緊肌肉及皮膚組織,大量增生膠原蛋白,收緊提升輪廓撫平皺紋,100%不會傷及皮膚組織,無痛無痕!

sonoqueen.jpg
sonoqueen.jpg
7mGZG04e4bc9e7500b8d6e2b37418e732b25e.jp
p.txt.jpg
IMG_20150516_0002-page-001.jpg
bottom of page